Α, ναι, ο Φίλης ενόχλησε και την τρόικα, επειδή ο υπουργός Παιδείας προτίθεται να καταργήσει την άκρως δημοκρατική "προεπιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων στα ΑΕΙ". Θεσμός που...