Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Το μερίδιο του Alter στη Digea

Στο 4,5% έχει μειωθεί το ποσοστό της Ελεύθερης Τηλεόρασης (Alter), χωρίς δικαιώματα ψήφου, στην Digea. Το...
αρχικό μερίδιο ήταν 16%, αλλά μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μειώθηκε στο 4,5%. Το ποσοστό αυτό είναι προς πώληση από τον σύνδικο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: