Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Με ζημία η ΕΣΗΕΑ!


Τα έσοδα της ΕΣΗΕΑ το 2016 ανήλθαν σε 1.015.988,61 ευρώ και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε 1.953.660,33 ευρώ. Η διαχείριση της χρήσεως άφησε ζημία ποσού 937.671,72 ευρώ!...


Για το 2017, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, τα έσοδα προσδιορίζονται σε 536.294 ευρώ και τα έξοδα σε 2.188.912 ευρώ, ενώ προβλέπεται και είσπραξη οφειλών προηγούμενων χρήσεων ύψους 1.000.000 ευρώ περίπου, δεδομένου ότι μόνο ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλει στην Ένωση 1.000.000 ευρώ. Η προβλεπόμενη ζημία της χρήσεως του 2017 ανέρχεται σε 1.055.647 ευρώ.

typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια: