Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Με το νόμο Βενιζέλου η έναρξη των αντισυνταγμαγματικών παρατάξεων


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Το καθεστώς των –αντισυνταγματικών– παρατάσεων της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών δεν αποτελεί εύρημα των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας. Η πρώτη παράταση της παράνομης λειτουργίας των σταθμών δόθηκε με τον νόμο του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο 2328/1995 όριζε πως «άδειες που έχουν χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/89 εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μετά τη λήξη τους ακολουθεί η ...
διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου». Με την ετήσια παράταση που δόθηκε, η λειτουργία των σταθμών τελούσε «υπό τον όρο της καταβολής του ετήσιου ανταλλάγματος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για τη χρήση διαύλων ραδιοσυχνοτήτων». Οι πρώτες προκηρύξεις των αδειών έγιναν το 1998 και παράλληλα ξεκίνησε η χορήγηση των παρατάσεων λειτουργίας.
typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια: