Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Μικρότεροι προϋπολογισμοί για το 2017


Οι δύο μικρότερες Γενικές Γραμματείες που μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, των Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Ψηφιακής Πολιτικής, έχουν και τον μικρότερο προϋπολογισμό για το 2017. Στη...
μεν Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, που έχει επωμισθεί και την έκδοση του νέου ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων, δίνονται 2.500.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1.525.000 αφορά τη μισθολογική δαπάνη. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής δεν έχει άλλα κονδύλια πέρα από τις δαπάνες για τη μισθοδοσία. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 985.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: